Cennik i zapisy

cen00

Cennik 2023/2024 rok

Wpisowe – 650 zł
Czesne – 1400 zł
Czesne na pół dnia (obiad – II danie) – 950 zł

Czesne za miesiące wakacyjne:

W przypadku nieobecności – 600 zł
W przypadku obecności dziecka w lipcu – 1250 zł / 900 zł (na pół dnia)
W przypadku obecności dziecka w sierpniu – 1250 zł / 900 zł (na pół dnia)

Zniżka dla rodzeństwa:

Wpisowe – 200 zł mniej na dziecko
Czesne – 150 zł mniej na dziecko Czesne na pół dnia  100  mniej na dziecko
cen01
W przypadku nieobecności dziecka przekraczającej okres 1 tygodnia, np. z powodu choroby, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (odliczane od kwoty czesnego).

Całodzienne wyżywienie jest zawarte w opłatę czesnego.

W przypadku hospitalizacji dziecka lub choroby trwającej nieprzerwanie jeden miesiąc kalendarzowy (tj. od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca) Przedszkole zwraca 30% miesięcznego czesnego.

Wpisowe dla rodzeństwa pomniejszone jest o 200 zł. na każde dziecko.


Czesne dla rodzeństwa jest pomniejszone o 150 zł. na każdego dziecko.

Procedury zapisu

1.

Wizyta w przedszkolu.

2.

Podpisanie umowy.

3.

Wpłata wpisowego.

4.

Wpisanie na listę.

Zapisy dziecka do przedszkola Skarbusie trwają przez cały rok kalendarzowy.

WYPRAWKA. CO KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN POSIADAĆ:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Na początku nowego roku przedszkolnego organizowane jest spotkanie informacyjno – organizacyjne, na którym rodzice zapoznają się z programem pracy dydaktycznej oraz ważnymi wydarzeniami zaplanowanymi w danym roku.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

W ciągu całego roku organizowane są indywidualne spotkania z wychowawcami grup, które stwarzają możliwość rozmowy o zachowaniu dziecka w przedszkolu, jego postępach, relacjach z rówieśnikami itp.

Numer konta bankowego:
MILLENNIUM BANK 62 1160 2202 0000 0001 0691 0469