Edukacja

W pracy edukacyjno-wychowawczej uwzględniamy różne programy i rozwiązania metodyczne:

– program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci ”Trampolina” - red. Małgorzata Janiak, Kamila Witerska,
– edukacja matematyczna - prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
– pedagogika zabawy,
– Metoda Dobrego Startu – prof. M. Bogdanowicz.

Dodatkowo płatne są wybrane przez Państwa i dziecko zajęcia dodatkowe:

– indywidualne zajęcia z logopedą;
– wyjazdy na wycieczki,
– wyjścia do teatru,
– kina,
– kodowanie,
– taniec,
– język Hiszpański,
– zajęcia ruchowe z piłką,


Dzieci objęte są opieką specjalistów: psychologa i logopedy.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje również:

– zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
– gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy,
– naukę języka angielskiego,
– zajęcia artystyczno - plastyczne,
– zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
– przedstawienia teatralne na terenie przedszkola, spotkania z ciekawymi osobami,
– uroczystości i imprezy okolicznościowe,
– zajęcia adaptacyjne.

Imprezy okolicznościowe:

W ramach współpracy z rodzicami organizujemy imprezy okolicznościowe, na które zapraszamy rodziców i członków rodzin:

– pasowanie na Przedszkolaka;
– spotkanie wigilijne,
– Dzień Babci i Dziadka,
– Dzień Mamy i Taty.

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STANOWIĄ JEDEN Z PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ.

Program nauczania jest opracowany przez metodyków w oparciu o wyznaczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Raz w miesiącu zajęcia są hospitowane przez szkołę po to, aby zachować najwyższe standardy nauczania.

Nasze przedszkole organizuje lekcje języka angielskiego:
  – 3 razy w tyg. (w każdej grupie wiekowej)

Nad zajęciami z języka angielskiego szkoły speak ART patronat metodyczny objęło Wydawnictwo Językowe Macmillan Education.

 

Znak jakości, jakim jest przyznanie patronatu dla speak ART ze strony Macmillan Education, to zarazem gwarancja dla rodziców naszych uczniów, że zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie nauczania, monitorowanym przez lidera na rynku materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych.

METODY NAUCZANIA

„TPR – TOTAL
PHYSICAL RESONSE”

Jest to metoda eliminująca stres dziecka, który może pojawić się w trakcie nauki języka obcego. Głównym założeniem tej metody jest „osłuchiwanie się dziecka” z nowym językiem. Zajęcia prowadzone metodą TPR są bardzo dynamiczne i wymagają od uczestników aktywności fizycznej, natomiast od lektora stosowania nauczanego języka w 80% trwania lekcji. TPR opiera się na założeniu, iż w trakcie nauki języka obcego następuje łamanie kodów (codebraking process), a przyswajanie wiedzy przypomina naukę języka ojczystego.

„SING AND LEARN
WITH SPEAK ART ®”

Metoda pozwalająca na szybkie przyswojenie wielu zwrotów w języku angielskim. Podczas śpiewania piosenek dzieci z łatwością zapamiętują pojedyncze słowa oraz całe zdania, które występują w tekstach utworów. Dzięki temu młodzi podopieczni uczą się także zastosowania nowych zwrotów i słów w życiu codziennym. Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie wyczulone na bodźce dźwiękowe. Za pomocą integracji aktywności wiedza z języka obcego jest przyswajalna w błyskawicznym tempie.

„METODA
BEZPOŚREDNIA”

Głównym celem stosowania metody bezpośredniej jest nauka komunikacji w języku angielskim. Lektor wydaje polecenia uczniom wyłącznie w języku obcym. Wszystkie pomoce dydaktyczne ułatwiają dzieciom zrozumienie intencji nauczyciela. Na przykład lektor wydaje polecenie „sit down” (usiądź) i pokazuje w tym czasie obrazek na którym dziecko siada na dywanie. Dla dzieci staje się oczywiste, co mają zrobić, zaś tego typu zadania traktują jak wspaniałą zabawę. Zajęcia z językowe prowadzi szkoła języka angielskiego speak ART.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez speak ART school for kids odbywają się pod Patronatem Metodycznym Macmillan Education oraz pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Zapisy do przedszkola Skarbusie prowadzimy przez cały rok kalendarzowy!
Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi warunkami zapisów.